Tokyo

Kyoto

Amanohashidaté

Osaka

Mont Koya

Nara

Péninsule de Kii

Kumano Nachi-taisha

Meoto Iwa

Sanctuaire d’Ise (Ise-jingu)

Mont Fuji

Matsushima

Takayama

Kanazawa

Château d’Himeji

Okayama

Kurashiki

Musée d’Art Adashi

Matsue

Izumo-taisha

Izumo Inomizaki

Hagi

Nagasaki

Kagoshima

Ibusuki

Aoshima, Miyazaki

Hiroshima

Miyajima

Mont Fuji

Kamakura

Yokohama

Tokyo